Skip to content

Bezpłatny Alizator FFT

Visual Analyser jest kompletnym profesjonalnym oprogramowaniem czasu rzeczywistego, przekształcającym Twój komputer PC w pełny zestaw instrumentów pomiarowych.

Nie jest wymagany nowy sprzęt, możesz użyć karty dźwiękowej Twojego PC, lub możesz użyć specjalnego sprzętu zewnętrznego np. Plug.n.DAQ Lite lub RogaDAQ2.

VA jest programem czasu rzeczywistego, który symuluje zestaw przyrządów elektronicznych, takich jak:

Oscyloskop (dwukanałowy, xy, podział czasu, wyzwalanie)

Analizator widma z wyświetlaniem amplitudy i fazy (liniowy, logarytmiczny, liniowy, słupkowy, analiza pasma oktawowego 1/3, 1/6, 1/9, 1/12, 1/24)

Generator kształtu fali z “własnymi funkcjami”, trójkątny, kwadratowy, sinusoidalny (wszystkie z NO ALIASING i gładkie przejście), biały / różowy szum, generowanie impulsów, generowanie DC [Nowy!]

Częstotliwościomierz (w dziedzinie czasu i częstotliwości) oraz licznik; w dziedzinie czasu poprzez algorytm przejścia przez zero w czasie rzeczywistym

Woltomierz z wyświetlaczem DC [Nowość!], True RMS, peak to peak i mean oraz obliczaniem rozdzielczości

Filtrowanie (low pass, hi pass, band pass, band reject, notch, “dioda”, usuwanie DC)

Okna Memo (data log) do analizy i zapisu serii czasowych, widma i fazy z “wyzwalaniem” zdarzeń; rejestracja danych THD i impedancji z interpolacją spline; możliwość zapisu grafiki w różnych formatach (.tee, .txt, .wmf)

Zrzut ekranu okna Spectrum i Scope

Programowa konwersja cyfrowo-analogowa TRUE (dla pełnej rekonstrukcji sygnału z wykorzystaniem twierdzenia Nyquista)

Kompensacja częstotliwości: możliwość tworzenia / edycji własnej odpowiedzi częstotliwościowej i dodawania jej do obliczonego widma analizatora widma; dodane standardowe krzywe ważenia A, B, C | nowość!

Wsparcie dla 8/16/24 bitowych kart dźwiękowych za pomocą wywołań API

Wewnętrzne 80-bitowe zmienne zmiennoprzecinkowe IEEE dla minimalnego błędu zaokrąglania

Analiza cepstrum , korelacja krzyżowa

Rozszerzone pomiary THD, z automatycznym przemiataniem, kompensacją, rejestrem danych

Miernik ZRLC z zakresem wektorowym, automatyczne przemiatanie w czasie i częstotliwości dla pomiarów automatycznych

Mechanizm kalibracji (można skalibrować skalę VA bezpośrednio w VOLT lub dB lub procentach pełnej skali)

Zestaw wartości obliczanych w czasie rzeczywistym (peak to peak, peak, crest factor, form factor, true rms, mean, frequency z algorytmem zero-crossing)

Zapis i odtwarzanie plików Wave

Własne filtry FIR

Informacja

Rekomendowany sprzęt 

Translate »